Recovery for Word

Recovery for Word

Retrieves damaged Word documents
Người dùng đánh giá
3.8  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 11 giải thưởng
Get back the information from corrupted DOC, DOCX, DOCM, or RTF files. Recovers the text, formatting, tables, charts, and drawings.
Recovery for Word là một dữ liệu thu hồi phần mềm cho mua chuộc Microsoft Word tài liệu. Recovery for Word sửa chữa hỏng Word tài liệu (.tiến sĩ, có.docx, .docm, .rtf).Hỗ trợ Word phiên bản:2010, 2007, 2003, 2002, 2000, 97, 95, 6.0 và Word for Mac 5.0.The được thu hồi dữ liệu đã được cứu vào mới Word tài liệu.
Thông tin được cập nhật vào: